DN ute och cyklar om syndikalisterna

Syndikalisternas konflikt med Berns om sju uppsagda städare har dragit ut rätt långt på tiden - nu så pass länge att stockholmspressen börjat ta upp den och ha åsikter. Det började med att Kajsa Ekis Ekman skrev ned sin syn i en krönika i City. Berns svarade, Ekis Ekman svarade igen. Ett par dagar senare publicerade City en helsida med bakgrunden till konflikten.

Nu är det DNs tur att ge sig in i leken, och alltid lika sakliga Hanne Kjöller försöker misstänkliggöra SAC bäst hon kan på ledarsidorna. Förra veckan hette det Maffia på svenska och bakgrunden reducerades till att SAC hittat ett svepskäl för att få utöva våld och utpressning. Kjöller hade försökt nå SAC för att höra deras version, men inte lyckats. Den här veckan har Kjöller gått till en ny nivå, och försöker misstänkliggöra syndikalisterna på helt irrelevanta och personliga grunder. Bland dem finns nämligen en medlem som inte betalat underhåll för sina barn ordentligt och som har skatteskulder. Herregud, om det är sådana människor som tycker att anställningstryggheten är värd att kämpa för är det klart att alla vettiga människor borde inse att den inte är det. Även Ruben Tastas, som pekades ut i ledaren, hade Kjöller försökt nå för en kommentar. Fy fan vilka människor, de där syndikalisterna, som inte svarar på tilltal.

Hanne Kjöller verkar inte ha någon vidare google-fu, eftersom hon missat SACs version av bakgrunden till konflikten, som ligger fullt öppet på internet. Som Serenetta Monti påpekar i sitt svaromål har Kjöller missuppfattat begreppen syndikalism och maffia också.

DN kanske gör bäst i att försöka hålla kvaliteten på sin journalistik lite högre än så här?

Kommentarer

Jonas sa…
Ni har fortfarande inte bemött det faktum att han inte HAR betalat sina skulder, och att han i sitt brev faktiskt hotade Berns VD:

”I femte stycket i er insändare hävdar Ni att ’Om Berns betalar 920.000 kr kommer de (alltså vi) att häva blockaden’. Det är inte med sanningen överensstämmande. Summan 920.000 kr gällde för över 3 månader sedan, innan vi påbörjade stridsåtgärderna. Sektionen har förlorat 3 månaders inkomster TILL och vi har i 5 tillfällen blivit utsatta för våld från polisen och era egna vakter. Vårt krav, ifall ni inte återanställer våra medlemmar, är nu uppe i 1.390.000 (en miljon trehundranittio tusen kr) en summa som ökar hela den tid som konflikten pågår.”

Detta är EXAKT de metoder som maffian använder. Utpressning kallas det.

Dessutom har du inte svarat på hur pengarna fördelas inom syndikalisterna. Stämmer det som står i artikeln eller inte?

Att hänvisa till en italiensk syndikalist känns ju liksom inte relevant i sammanhanget....
Anneli sa…
Jag är inte riktigt säker på vilka "vi" är, fast jag får väl tala för mig själv. Nej, jag har inte skrivit någonting om att snubben inte har betalt sina skulder. Av två anledningar:
1) Jag har ingen lust att försvara folks katastrofala ekonomi för att de råkar ha en politisk tillhörighet jag sympatiserar med.
2) Det är inte relevant vad enskilda medlemmar av en fackförening har för obetalda skulder - när det man borde diskutera är fackföreningen i sig. Som Monti påpekar är grejen med syndikalistiska organisationer att de inte styrs av representanter utan på lokalnivå, så det är inte något slags chefs-sacare som blivit uthängd.

Jag är inte medlem i SAC och hänvisar dig till deras presstalesman om du vill ha siffror på fördelningen.

Var menar du att citatet är ett hot? Utköp enligt LAS kostar betydligt mer än så för en arbetsgivare. Det är en vanlig facklig stridsåtgärd att kräva ekonomisk kompensation för avskedad personal och uteblivna löner. Och eftersom SAC inte har fredsplikt har de full rätt att göra det.

Men som sagt, hela syndikalisternas version finns i länken jag visade, och det är inte svårt att läsa igenom den innan man påstår att kritik inte bemöts.
Jonas sa…
Ha!

Detta är exakt som maffian fungerar! Det finns aldrig någon som tar på sig ansvar för någonting. Om ngn ur syndikalisterna bestämmer sig för att via en stor dagstidning kommentera en pågående konflikt så är det väl ändå rimligt att anta att han faktiskt är talesman för organisationen. Och om denne faktiskt har en extremt tvivelaktig hållning avseende sin privatekonomi så kan du väl ändå inte mena att det är konstigt att detta lyfts?

Avseende maffiametoder så får du väl ändå hålla med om att det inte är riktigt det vanliga att enskilda arbetsGIVARE hotas att få hela sin verksamhet avspärrad av en mobb om de inte betalar? Denna aktion precis som många av sac:s tidigare aktioner är faktiskt inte laglig. Att du inte kan se parallellerna med maffiametoder är ju ganska intressant. Om du själv skulle hamna i en konflikt och hotas av olagliga åtgärder från motparten så tror jag att du skulle bli en aning upprörd. Men jag kanske har fel, kanske är du mer förlåtande än så. Och i så fall är du bra mkt mer förlåtande än sac.

Dessutom vore det extremt intressant att veta hur pengarna från olika "direktaktioner" fördelas inom organisationen....
Anneli sa…
Det är en viss skillnad på maffian - som inte har talespersoner för att deras verksamhet är olaglig och underjordisk - och syndikalister som inte har ansvariga ledare eftersom man månar om en verkligt demokratisk struktur där besluten tas av de berörda arbetarna, inte av någon fackpamp. Blanda inte ihop äpplen med päron.

Om du läser Hanne Kjöllers första insändare ser du att Tasvas sifferuppgifter kom ur ett mail till Berns, inte via en stor dagstidning. Kjöller är medvetet vilseledande där, när hon använder hans privatekonomi för att spekulera i korruption bland SAC. Det finns garanterat många LO-medlemmar med tvivelaktig ekonomi också.

Varför menar du, skulle det inte vara lagligt att försätta en arbetsplats i blockad? Det är en av de stridsmetoder som facket har fullt laglig rätt att använda, under förutsättning att de inte har fredsplikt. Och det har inte SAC.
Jonas sa…
öh...? Jag blandar inte ihop äåålen och päron. Jag pekar bara på distinkta likheter mellan syndikalisternas metoder och maffisverksamhet.Att hota någon med olagliga medel (och SAC har fällts vid flera tillfällen efter liknande blockader, det du lika väl som jag) används med framgång av maffior över hela världen.

Jag är övertygad om att det finns LO-ekonomer med tvivelaktig privatekonomi, och jag är övertygad om att detta skulle plockas upp och granskas i liknande situationer.

Självklart ses denna medlem som en talesperson för SAC när han skriver ett mejl som detta till den organisation som berörs. Så fungerar samhället i övrigt. Man kan och ska inte kunna gömma sig bakom att det var en enskild människa som utförde en handling när man talar som om man har hela organisationen i ryggen. Det blir helt orimligt.

SAC är precis som vilken annan mer extrem vänster och högerrörelse som helst i världen. Man utger sig för att tala för kollektivet, medan sanningen är att man representerar ett fåtal. När något händer som de andra inte vill stå för skyller man på enskilda medlemmar. Problemet är att man skapar en pöbelmentalitet där allt är tillåtet eftersom ingen tar ansvar. Brunskjortorna, FARC, oräkneliga vänster-och högerorganisationer i Afrika gjorde och gör exakt likadant. Inget nytt under solen där. Det enda som är synd är att intelligenta människor som du gång på gång går på det och sympatiserar med det.

FÖr övrigt organiserar sig maffian på exakt samma sätt. Det ska inte finnas någon tydlig ledargestalt, om man sätter sig emot dem riskerar man olagliga motmedel. Det skapar en rädsla. Det menar jag är odemokratiskt och fel. Och det är den metod som subversiva element och organisationer använder sig av.

För övrigt skulle det fortfarande vara intressant att veta hur pengarna fördelas inom nämnda syndikat....
Anneli sa…
Om personer som arbetade som ekonomer för fackförbundet hade en tvivelaktig privatekonomi tror jag också att det skulle granskas och lyftas fram. Det här är däremot som att lyfta fram ett strejkande vårdbiträdes ekonomiska situation och på den grunden hävda att Kommunal är korrupt. Ser du problemet?

Poängen med att ha en direktdemokratisk och lokalstyrd organisation är att besluten ska tas så nära de berörda parterna som möjligt. Inte som i många andra fackförbund där förhandlingarna om vårdbiträdens löner drivs av människor som lever långt ifrån biträdenas verklighet, och inte vet hur viktiga de där hundralapparna extra verkligen är. Det du gör nu är att du kopplar ihop direktdemokrati och decentralisering med fascism. Det är problematiskt.

Jag tycker också att det vore intressant att se hur pengarna fördelas. Det kanske är läge att höra av sig till SACs presstalesman och fråga.
Disa sa…
Hej Jonas! Jag màrker att du inte har sà stor koll pà svensk arbetsrätt - nàgot som jag kommer att gà in pà senare. Men fòrst ska jag pàpeka att det finns en skillnad mellan en enskild individ och en organisation. Det àr klart att det pàverkar en organisation pà ett dàligt sàtt om nàgon av dess medlemmar inte har betalat sina skulder, men det har inget med organisationen att gòra. Jag kan garantera dig att alla organisationer har medlemmar med tveksam bakgrund, men det àr vàldigt sàllan det faktiskt har nàgot med organisationen att gòra och att ta upp det i en diskussion àr att inget annat àn att fòrsòka leda bort diskussionen fràn det som faktiskt àr viktigt och relevant i ett fòrsòk att missleda mànniskor.

Angàende maffia kontra SAC màste jag sàga att SAC àr ett fack som har lagen bakom sig, det har inte maffian. Maffian har àven tydliga ledargestalter, problemet brukar bara vara det att de ser till att det inte finns nàgon koppling mellan dem och maffian vid granskning. Maffian àr uppbyggd av en ledare och institutionen àr som hans hov, skillnaden àr tydlig, SAC har ingen formell eller informell ledare utan bygger pà en ren demokrati. Man vàljer vilka som ska kontakta arbetsgivaren nàr det behòvs helt enkelt och varje gàng det hànder nàgot pà arbetsplatsen sà beslutar man òver saken i sin driftsektion genom direkt demokrati, alltsà; varje medlem har en ròst.

Nu vidare till svensk arbetsràtt! Vid en arbetskonflikt kan man vidta stridsàtgàrder, ràtten att vidta stridsàtgàrder àr skyddat enligt grundlagen. Det finns olika sorters stridsàtgàrdet, det SAC fòr àr en arbetsblockad som fòrs i syftet att fòrhindra Berns fràn ekonomiska fòrbindelser. De gòr detta genom att placera sig utanfòr Berns, och de har inte fysiskt fòrsòkt hindra nàgon fràn att komma ut eller in. Om man vàljer att ha ett kollektivavtal sà har man nàgot som kallas fòr fredsplikt, vilket betyder att sà lànge parterna hàller sig till avtalet fàr facket inte ta till stridsàtgàrder, men eftersom fredsplikten gynnar arbetsgivaren mest sà vàljer mànga fackfòreningar, dàribland SAC att inte tecka kollektivavtal. Att kràva ersàttning fòr sina medlemmar àr heller inte nàgot annorlunda eller olagligt. Hade detta varit olagligt hade SAC blivit anmàlda till polisen och det hade gàtt till arbetsdomstolen, men polisen har inte mottagit nàgon anmàlan om detta òverhuvudtaget, inte ens av olaga hot, misshandel eller nàgot annat som Berns nu kan pàstà att SAC har gjort. Dàremot har polisen anmàlts fòr tjànstefel dà de har fòrsòkt bryta blockaden. Enligt lag har de, tro det eller ej, inte ràtt att ta ett stàllningstagande till en stridsàtgàrd sà lànge allt sker enligt lagen, vilket det hittills har gjort. Det som gòr hela situationen jobbig àr att Berns anvànder sig av bemanningsfòretag som inte var lagligt fòrrens pà 90-talet och som inga lagar har anpassats àt, speciellt inte LAS vilket gòr det hela till en gràzon. Det hàr àr inte fòrsta gàngen en facklig organisation har gàtt ut i strejk fòr en sàdan hàr fràga, se t.ex. Lagena fòrra sommaren dàr bàde arbetsgivare och facket var tvungen att kompromissa.

Att Berns ska vara den heliga i detta sammanhang tycker jag bara àr konstigt, det àr inte fòrsta gàngen de har blivit utsatta fòr blockad eller annan facklig stridsàtgàrd, dà SAC har vunnit.

Och om man nu ska angripa individer i grupper kan man ju àven angripa en grupp, Berns har anlitat folk svart, inte betalat òvertidsersàttning o.s.v. vilket inte riktigt sàtter dem i bra dagar nàr det gàller arbetsràtt...

Ursàkta bristen pà vokaler, men jag àr i Italien!
Jonas sa…
Hej!

Tveklöst har man rätt att gå i strid. Mitt problem med SAC är att man upprepade gånger faktiskt har fällts för att man har använt icke tillåtna medel.

Ett antal gånger har även SAC blivit anklagade för att på ett hotfullt och aggressivt sätt försöka upprätthålla en blockad. De flesta gånger har man inte kunnat fälla för detta eftersom organisationen hävdar att man inte kan ta ansvar för sina medlemmar. Eller sympatisörer. Jag har vid ett antal tillfällen varit utanför Berns och med egna ögon sett hur de så kallade "symboliska blockaderna" sett ut i realiteten. Jag hävdar bestämt att dessa "symboliska blockader" inte är något annat än ett hot. Om man inte ger upp så kommer vi att trappa upp detta. Jag tycker inte heller att mejlet till Berns vitnar om ngt annat än denna mentalitet.

Självklart ser jag också skillnader mellan maffiaorganisationer och SAC. Dock ser jag även likheter. Jag tycker att SAC, liksom vänster- och högerrörelser av mer extremart, alltid ser våld som en möjlighet som msn inte drar sig för att använda. Detta är tyvärr något som man även delar med maffiaorganisationer av olika genes. Det är beklagligt. Och förkastligt.

Vad gäller direktdemokrati och kopplingen tíll fascism är detta en koppling som jag absolut inte gör. Vad jag menar är att en väldigt löst sammansatt organisation som SAC blir väldigt svårfångad. Och jag ser ett problem i det att organisationen som sådan blir väldigt svår at granska. En direkt konsekvens av en sådan organisationsform blir också att den som väljer att uttala sig automatiskt ses som en talesperson för organisationen. Ser du inte det?

Våld och hot kan inte vara godtagbart vid förhandlingar. Inte ens vid konflikter. Detta tummar SAC på vid blockaden av Berns. Detta tummade man på vid Göteborgblockaden. Detta tummar syndikalisterna på vid demonstration efter demonstration. Man har i flygblad uppmuntrat till att blockera entréerna.

Vad gäller arbetsrättsfrågan finns två sidor av detta mynt. Men då får man faktiskt lösa detta i en domstol.
Disa sa…
Som sagt sà har de lagen pà sin sida att uppràtthàlla denna blockad, pà samma sàtt som Berns har sin lagliga ràtt att vàgra betala. Jag har varit vid Berns jag med, fast pà andra sidan, och visst har jag màrkt att folk som uppràtthàller blockaden har tyvàrr agerat aggressivt mot gàster genom fòrolàmpningar men detta p.g.a. att de fàr stà ut med en dras fòrolàmpningar sjàlva, samt knuffar och òl kastat pà dem. Men agerar de rakt ut helt och hàllet fel sà kan Berns anmàla dem utan problem. Att sàga att SAC gòr olagliga saker utan att anmàla dem funkar inte, jag fòreslàr att du làser pà om svensk arbetsràtt.

Visst àr det sà att SAC liksom mànga andra fackfòreningar har fòrlorat sin strid och dàrfòr blivit dòmda i arbetsdomstolen, men Berns har sjàlva inte ett rent papper, som sagt sà har de anlitat svartstàdare, vàgrat betala ut lòner, ge fòràldraledigt etc.

Det vàld du pratar om vet jag vàldigt lite om, fackliga stridsàtgàrder àr skyddade i grundlagen.

Det àr nog lite upp till Berns att ta upp det i arbetsdomstolen, de har mest att fòrlora.
alex3162 sa…
Hon är inte ute och cyklar, hon är en medveten lögnare och om det är någonting som är maffia är att använda sig av median för att diskreditera nån i stället för att diskutera grundfrågan, som är egentligen Berns roll i hur papperslösa utnyttjas och hur fackligt aktiva medlemmar i SAC bekämpas.
Så, hon är inte ute och cyklar, utom är en del av någonting riktigt fullt och använde sig av riktigt fulla makt-tekniker för att nå sina mål.
Skuld och skam, i Berit Ås litteratur, flickan blev våldtagen och nästan mördad, men vilka klädder hade hon då, och med såna kläder vad är det för moral, vem är hon då får att komma med att hon blev våldtagen.
Vad Ruben Tastas har för ekonomiska problem, har ingenting att göra med vad Berns gjort med städarna. Problemet suddas inte bort av att Ruben har ekonomiska problem.
Men med detta vill man fokusera borta den diskuterade problem.
Nej, hon är inte ut och cyklar, hon planerat detta tillsammans med andra som en vapen för att bekämpa arbetarna som kämpar för sina rättigheter i restaurant branschen.
Har själv en restaurant och förstår mycket väl vad hon håller på.
Det är såna som Berns som ger restaurangbranschen dåligt rikt.

Populära inlägg i den här bloggen

"Jag använder inte ord som partner, men..."

Tvångskvinnligt. Om bisexualitet och relationer med män.

Om att fråga om samtycke och vara lätt att säga nej till