Kriminella invandrare, politiker och dålig svenska

Jag sitter och läser Tobias Billström m.fl.s artikel på DN Debatt som förespråkar en hårdare invandringspolitik, och trodde att det skulle bli en känslomässig kommentar om textens sakinnehåll. Problemet är att den dels är så dåligt skriven, dels fylld med fluff, att jag aldrig kommer riktigt dit. Jag vill bara raljera!

"Flyktingmottagningen (...) fungerar så illa att det tar sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige, för kvinnor tar det mer än tio."

Det här, till exempel, är ett fantastiskt exempel på det där vi pratar om ibland som det Andra Könet. Det finns vuxna flyktingar... och så finns det kvinnor. Det finns nördar... och så finns det tjejer. Dessutom tar det mer än tio år för kvinnor att få arbete i Sverige (observera inget "i genomsnitt" eller liknande formulering).

Å andra sidan är majoriteten av alla kvinnor i Sverige födda här. Då är det helt rimligt att det tar mer än tio år för dem att få ett arbete i Sverige. Barn under tio år har inte på arbetsmarknaden att göra, moderatsamhälle eller inte.

"Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar."

Svenska är samhällsbärande språk i Sverige, det har riksdagen slagit fast. Poängen med att erkänna ett språk som huvudspråk handlar däremot inte om att alla i landet måste lära sig det språket. Svenska är officiellt språk i Finland också, för att få lite perspektiv på vad den statusen betyder. Det handlar inte primärt om att finska staten ska tvinga varenda finländare att prata svenska, utan om att det ska finnas möjlighet för medborgare att kommunicera med finska staten (och kommuner, myndigheter etc.) på svenska.

Detsamma gäller för språkpolitiken i Sverige. Att ge ett språk officiell status handlar aldrig om att ställa krav, utan om medborgerliga rättigheter. Det ska gå att i Sverige kommunicera med det offentliga på svenska, i alla domäner. Det ska alltså inte finnas ett krav på att behärska t.ex. engelska för att få kontakt med svenska myndigheter. Det är det svenska som samhällsbärande språk handlar om.

Och tja, visst kan man väl oavsett det anse att grundläggande kunskaper i svenska ska vara ett krav för svenskt medborgarskap. Men då borde det väl gälla svenskfödda samer, älvdalingar, skåningar, döva och barn med språkstörningar eller andra funktionshinder också?

Kommentarer

Inya sa…
I ärlighetens namn är nog infödda skåningar generellt fullt kapabla att både läsa, skriva och förstå svenska, även om vi är lite dåliga på att tala språket i fråga. ;D

I övrigt är jag böjd att hålla med. ^^

Populära inlägg i den här bloggen

Om att fråga om samtycke och vara lätt att säga nej till

Mediesverige och Missing stairs-problemet

Opt in, opt out