Saker jag vill skriva när jag orkar...

Okej, några inläggsidéer jag måste utveckla när jag inte sitter på tunnelbanan mot Blackeberg, där jag ska prata reformationen med en klass tvåor.

Jag vill skriva om skolan och hur det är att vara lärarkandidat, hur roligt jag faktiskt har och att jag för ovanlighetens skull är lite orolig att inte passa in och inte vet hur okej det är. Om farhågan att inte bli sedd skillnad på från eleverna och om att det är väldigt roligt att stå längst fram i klassrummet.

Något veganinlägg om att anden är villig men köttet svagt och lite hur det går. En queerparafras att det här med etiketter på sig själv, liksom kostvanor och livsstilar är någonting man måste göra och upprätthålla hela tiden, inte någontingman bara är eller blir.

Kanske någonting mer på det performativa temat, vi hade en galet spännande föreläsning om etnicitet som kulturell konstruktion som jag vill kommentera, för min etnicitet upplever jag ganska ofta som performativ eller konstruerad, av mig och andra.

Eller normkritik och när vi hade temadag om heterosexualitet på min gymnasieskola, men väldigt få ens märkte det.

Eller så kan jag skriva att det är kul att dansa folkdans och att jag lärt mig föra polska, eller om min nya kärlek till knasiga nagellack, eller fundera på varför jag aldrig läser skönlitteratur längre. Man hinner massor med bra idéer på gröna linjen.

Kanske någonting om att ha bilder av diktatorer på väggarna och varför det ibland är roligt och kitsch och ibland rent motbjudande. Eller att jag vill läsa språkvård i Finland eftersom jag tycker att det är så intressant att finländarna upplever svenskan som hotad. Men finlandssvenska kanske ni börjar tröttna på? Nästa Islandstorget. Strax ska jag försöka komma ihåg hela Webers teori om sambandet mellan Calvin och kapitalismen. Över och ut!

Kommentarer

&st;sjungande melancholisk accent>Nej, jag har intet tröttnat på Finlandssvenska ...&st;/sjungande melancholisk accent>

Reformationen? Har du tänkt göra catholiker af hela bunten?

(Vore ingen dum idé, annars)

Gustaf Wasa fölgd af Gustaf II Adolf nra spalter fram. Gustaf Eriksson Trolle ...
oops, &st; skall tydligen vara < (lt)

Tridentinska Mötet, Johannes, biskopar af Åbo, Johannes Magni och hans bror Olaus Magni med tillnamnet Gothus och deras motståndare Olaus Petri och Laurentius Petri, samt Gustaf Wasas motståndare Kristian II.

Om man går tillbaka till Tyskland hittar man Mårten Luther och Cajetanus, samtida med Luther voro Zwinghli och Œcolampadius i Schweitz, dessa tre liksom St Thomas Morus voro lärjungar till Erasmus (quod vide) ...

Luther kom intet öfverens med Zwingli och "eco", bröderna Petri i Sverige, samt Melanchton i Tyskland var helt i Luthers linje i den striden hvaraf lutheraner, medan Bucer sökte medla mellan Zwingli och Luther, blef "andlig far" till Johannes Calvinus och "andlig farfar" till John Knox. Bucer hade äfven att göra med "episkopala reformerte" d v s anglikaner, tillsammans med Cranmer o a.

I Holland mötte Calvins syn på predestinationen motstånd hos Arminius. Noteras kan att Arminius syn på fria viljan är densamma i stort sedt som catholiken Molinas, medan Calvins har upprätthållits af icke-helt-catholska, men deremot intet protestantiska män som Bajus, Jansenius, Quesnel. Hvilkas theser, liksom Luthers, äro fördömda i påfliga documenter.
Och du, Webers theorie är lika mycket Cobbets, Hilaire Bellocs, Gilbert Keith Chestertons.

Tag t ex A Short History of England, här är hela listan med hans online-verk: GKC online.
eller fundera på varför jag aldrig läser skönlitteratur längre.

Har du pröfvat läsa om gamla favoriter?

CSL menade att unga menniskor bilda sin uppfattning om verlden i hög grad ur romaner och att efter en viss ålder - typ 20 - är det öfverflödigt, hvadan nya romaner bli mindra attractiva.
Let it be understood that I write this article as one wholly conscious that he has failed to write a detective story. But I have failed a good many times. My authority is therefore practical and scientific, like that of some great statesman or social thinker dealing with Unemployment or the Housing Problem.

Också från Chesterton, this link, please, and you might do some scrolling.

Populära inlägg i den här bloggen

"Jag använder inte ord som partner, men..."

Tvångskvinnligt. Om bisexualitet och relationer med män.

Om att fråga om samtycke och vara lätt att säga nej till