Några pedagogiska tips till pedagogiska institutionen

Hej! Är ni en pedagogisk institution vid Stockholms universitet? Till exempel pedagogiska, språkdidaktiska eller specialpedagogiska? Eftersom jag misstänker att ni är intresserade av pedagogisk undervisning och att era studenter ska lära er någonting, tänkte jag komma med några tips, som kan hjälpa er  i utvecklingen av den framtida undervisningen.

 1. Tänk på att elever har olika inlärningsstilar.
  Vissa elever lär sig bäst av att läsa stora mängder text, ytterligare andra behöver visuell stimulans och några elever är kraftigt auditiva - de måste höra informationen. Ytterligare andra elever måste få testa praktiskt, och många är en blandning av inlärningsstilarna. Mitt tips är därför att ni kombinerar de stora mängderna text med välstrukturerade föreläsningar. Dessa bör innehålla både muntligt och visuellt stöd, i form av t.ex. Powerpoint eller anteckningar på tavlan, och vara relevanta för kursens mål och litteraturen. Ni bör inte ha föreläsningar som inte är relevanta för kursens innehåll. Ni bör heller inte ha föreläsningar som saknar struktur.
   
 2. Låt eleverna lägga sin energi på kursinnehållet.
  Istället för att ha en litteraturlista på 20 böcker för en 7,5poängskurs skulle ni kunna välja ut ett fåtal, typ 5 böcker som är bra och relevanta. Ska eleverna läsa enstaka sidor kan det vara lämpligt att sammanställa kompendier med dessa, så att elevernas studietid kan gå till att läsa litteraturen istället för att jaga den. Se till att all litteratur är relevant för kursmålen och föreläsningarna.
 3.  
 4. Utgå från de didaktiska frågorna när ni planerar er undervisning.
  Alltså: Vilka är era elever?
  Vad är det ni vill att de ska lära sig?
  Varför ska de lära sig just det här?
  Hur ska den här inlärningen gå till?
  Det är också viktigt att vara transparent, så att eleverna förstår att det finns ett syfte både med undervisningen i stort och med de aktuella momenten.
 5.  
 6. Se till att uppgifter är tydligt formulerade och finns på papper
  Särskilt viktigt är det här när man jobbar på specialpedagogiska institutionen, och förväntas lära studenter hur vi hanterar elever som är i behov av särskilt stöd. Föregå med gott exempel genom att ge tydliga och konkreta uppgifter. Vad ska göras? När ska det göras? Hur ska det redovisas?
  Det är inget fel på att gå igenom instruktioner muntligt, tvärtom är det bra. Men det bör också finnas en skriftlig sammanfattning av uppgiften (gärna i punktform) som konkret och tydligt talar om för eleverna vad som krävs för att få godkänt i kursen.
 7. Tänk på att ta pauser ofta
  Grundläggande för att klara av att studera koncentrerat är att man låter hjärnan vila mellan varven. Det är därför alla lektionstimmar på universitetet är uppbyggda som 45 minuters föreläsning och 15 minuters paus. Se till att de här pauserna efterföljs.
  Extra viktigt är det här när man läser kvällskurser med tretimmarspass över normal middagstid (17-20). Det räcker inte med femton minuters paus på tre timmar.

  Andra tips för att bibehålla studenternas fokus kan vara att med jämna mellanrum byta klassrumsaktivitet. Från föreläsning till gruppdiskussioner till genomgångar. Det kan också vara ett bra tips att ha en från början tydlig struktur på föreläsningar och seminarier, så att eleverna förstår "vad ska vi göra idag?" och "hur ska det gå till?".

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gästblogg: Hur man fördelar talutrymme kollaborativt, eller Hur man pratar som en tjej och gillar det

Om att fråga om samtycke och vara lätt att säga nej till

"Lajvare gillar körsång och BDSM"