Gränsdragningar och gråzoner - ett utvecklingsforum om lajvetik

I helgen var jag på lajvkonventet Prolog i Västerås, och höll det här utvecklingsforumet om etik på lajv. En timma och 45 minuter senare hade vi kommit fram till väldigt mycket smarta och tänkvärda saker, och nu har jag gjort en sammanställning för att alla som är intresserade ska kunna ta del av materialet. Sprid det gärna vidare men ange källan. Jag kan tyvärr inte permalänka pdf-filer från bloggen, men skickar samma text som sådan till prologarrangörerna för att den ska hamna även på hemsidan.

Gränsdragningar och gråzoner – ett utvecklingsforum om lajvetik
Anneli Friedner Henriksson, Prolog 2013

Introduktion
Det här utvecklingsforumet höll jag på Prolog 2013, för att jag ville prata om gråzoner. Grejen med regler på lajv är att det ofta finns väldigt tydliga saker man får göra, och saker man inte får göra. Att misshandla någon på riktigt eller bli full på det alkoholfria lajvet är uppenbara regelbrott – och sådana kommer det här forumet inte att handla om.

Det här forumet handlar om gråzoner, alltså alla de där gångerna när man kommit hem från ett lajv och känner att ”den där scenen jag var med om känns... inte riktigt okej”. Om alla gånger det varit svårt att säga ifrån, när spel börjat nagga på ens personliga gränser eller när man totalt missförstått varandra i spel. Det är så jag definierar gråzonerna.

Det här forumet handlar också om gränsdragningar. Om att bli bättre på att respektera både sina egna och andras personliga gränser. Om hur vi som offer, förövare, arrangörer och deltagare kan bli bättre på att skapa tryggare lajv.

Forumet är upplagt i tre delar. Först gav jag en kort teoribakgrund och satte upp etiska regler som diskussonen skulle utgå ifrån. Därefter identifierade vi gråzoner, problem vi själva varit med om eller sett andra utsättas för. Och slutligen ägnade vi en bra stund åt att skapa en verktygslåda för att lösa problemen. I det här dokumentet har jag försökt sammanställa våra problem och lösningsförslag. Alla lösningar passar inte alla lajv, men alla lajv mår bra av några. Använd dem du tycker passar, sprid dem gärna, eller reflektera över egna metoder för att få gråzonerna att bli mindre grå och lajv tryggare för alla.Bakgrund
Det första begreppet jag vill lyfta upp för att belysa gråzoner som kan uppstå på lajv är tolkningsföreträde. Det handlar helt enkelt om vem som har rätt att avgöra om en situation är kränkande eller inte, och vad som egentligen hände. När jag pratar om potentiellt jobbiga situationer på lajv utgår jag från att den som blir utsatt för en kränkning har tolkningsföreträdet. Alltså: om jag drar ett sexistiskt skämt och du tar illa upp spelar det ingen roll att min avsikt var att skämta, jag har fortfarande utsatt dig för sexism. Den här principen säger alltså ingenting om med vilken intention någon utsätter någon annan för kränkningar, utan att intentionen inte är relevant ifall den utsatta tar illa vid sig.

Nästa begrepp är informerat samtycke, och det skulle vi egentligen kunna diskutera hur länge som helst (se feministiska bloggar som Genusfolket eller The Pervocracy för mer utvidgade resonemang om vad som menas med begreppet). Men i grunden går det ut på att inte utsätta någon för någonting som hon inte uttryckligen samtyckt till, och att det inte räknas som samtycke ifall personen inte fått tillräcklig information om vad hon samtycker till.

Grundläggande med samtycke är att det hela tiden måste gå att ta tillbaka det. Vi kan vara mitt uppe i ett fullkontaktsslagsmål när jag bestämmer mig för att det gör för ont – och då måste jag ha rätt att bryta. En annan grundläggande princip är att det som är okej för X inte nödvändigtvis är okej för Y. Jag kan avtala innan lajvet att Anna får hångla upp eller slå mig på käften. Det gör inte att alla andra också får. Och de flesta tycker att det är okej att bli kramade av främlingar, men det gör inte att alla måste tycka det.

Slutligen satte jag upp principen inkludering på det här forumet. Diskussionerna utgick från att alla ska kunna delta på lajv. Jag ville undvika att diskussionen hamnade i ”men om det inte passar dig behöver du ju inte åka på lajvet”, och därför utgick forumet från regeln att alla ska kunna åka på lajv och känna sig trygga och välkomna

Sammantaget blev det här tre grundläggande etiska principer som utvecklingsforumet utgick från:
 1. Den som blir utsatt för en kränkning har tolkningsföreträdet över situationen.
 2. Ingen ska bli utsatt för någonting på lajv mot sin vilja.
 3. Alla har rätt att vara med.
Identifiera problemen
Så här långt in i forumet satte vi oss i smågrupper och gav oss på att identifiera alla gråzonsproblem vi uppmärksammat på lajv. Det blev en ganska ordentlig, men långt ifrån allomfattande lista:

 • Status som fallerar, att man som högstatusroll inte blir uppspelad tillräckligt. Och att det är svårt att bryta spel uppifrån för att uppmärksamma sådana problem.
 • När OFF-status bleedar av sig på IN-status och vice versa.
 • Svårt att veta hur mycket man får förtrycka, eller bråka med andra roller. Hur lämnas samtycke till det på ett tydligt sätt? Och vems ansvar är gränsdragningen, den förtryckande eller den förtrycktas?
 • När lajvdeltagare får för mycket funktionsspel, och därför inte hinner rollspela.
 • Normer om vad man får/inte får spela på på lajv, och när de skevar med ens egen upplevelse.
 • När små barn blir vittne till obehagliga scener.
 • ”Aldrig bryta”-kulturen, att det i många kretsar anses fult att t.ex. ropa stoppord eller att tacka nej till spel man av olika anledningar inte vill vara med om.
 • När X får förtrycka men inte Y, och när spelare tar sig rättigheter baserat på vad andra spelare gör. ”Om hon spelar elak mot dig får jag också spela elak mot dig”.
 • Könsbaserat förtryck och sexism. ”Jag tänkte spela att min roll hatar kvinnor”.
 • IRL-normer som används som förtrycksgrund, att t.ex. basera inlajvförtryck på kön eller sexuell läggning.
 • När inlajvnormer blir för begränsande.
 • När vissa internt bryter lajvets regler, t.ex. för sex och våld, och det går ut över andra spelare. ”Om vi kommit överens om att ars amandi är sättet sex gestaltas på, och några börjar ha riktigt sex”.
 • Dolda intentioner. Att efteråt få veta att en spelare blivit off-tänd på en sexscen, eller använt en våldscen för att leva ut dominans.
 • När spelare avsiktligt testar sina gränser men inte riktigt kan hantera konsekvenserna.
Skapa en verktygslåda
Efter att vi identifierat en lång rad situationer som kan leda till problem eller att spelare mår dåligt på lajv, satte vi oss ned och försökte skapa en verktygslåda. Vi tog upp så många metoder vi kunde hitta, som kan användas för att dra gränser och hantera gråzoner eller obehag på lajv. Vissa av dem lägger ansvaret på arrangörerna, andra på medspelare, den förtryckande, eller den förtryckta. Jag tror inte på att lägga ansvaret på någon annan, utan att alla på lajv måste ta gemensamt ansvar för att hantera sådana här problem.

Verktyg före lajvet:
 • Ha workshops. Lär känna både medspelare och deras roller, för att lättare kunna hantera uppspel.
 • Utse en kontaktarrangör med uppgift att hantera konflikter som kan uppstå i spel.
 • Innehållsförteckning! Var tydlig med vad lajvet kommer att innehålla. Trigger warnings.
 • Skapa en tydlig ansvarsfördelning: vilka problem är arrangörernas ansvar och vilka är deltagarnas?
 • Definiera etiska regler, t.ex. samma som den här workshopen utgick ifrån.
 • Förbered dig mentalt (både spelare och arr) på jobbiga situationer som kan uppstå, och försök skapa en plan för hur ni ska hantera dem.
 • Gör en plan för debriefing och avrollning.
Verktyg under lajvet:
 • Stoppord (t.ex. cut, hold, off, brems) när någon vill tona ned eller bryta en scen.
 • ”Check in-ord”, som ett stoppord men före. Jag kan t.ex. hålla upp en spann vatten över dig och fråga ”röd?”. Om du svarar ”grön!” häller jag vattnet på dig, medan om du svarar ”röd!” sänker jag spannen. Lätta att slänga in som snabba frågor för att checka av läget i en förtrycksscen.
 • Ha ett OFF-utrymme dit det är lätt att dra sig undan och prata med spelare.
 • Schemalagda off-möten, t.ex. en kort stund på morgonen eller kvällen varje dag där man stämmer av vad som hänt i spel, vad man vill göra mer eller mindre, och hur alla mår.
 • Prata om scener innan – ta ett par minuter OFF före tortyrscenen och sätt upp gemensamma ramar för den.
 • Pusha tillbaka-metoden. Fortsätt scener mot spelare som aktivt spelar tillbaka (t.ex. gör aktivt motstånd mot utskällningen eller flörtar aktivt tillbaka i raggscenen), men tona ner mot dem som spelar passivt eller inte reagerar.
 • Spela om dåliga scener. Bryt scenen, spola tillbaka bandet och gör om från början.
 • Om problem med spelare som blir överlastade med funktionsspel eller lågstatusroller som har tråkigt – se till att högstatusrollerna delegerar roligt spel nedåt. Designa hierarkiska grupper efter hur många lågstauspersoner som finns och hur många högstatus de har möjlighet att passa upp på, inte vice-versa.

Verktyg efter lajvet:
 • Validera när någon säger att hon känner sig obekväm. Sucka inte eller kom med bortförklaringar.
 • Som arrangör: ta ansvar för att dåligt beteende från spelare får konsekvenser. Det är ingen mening med lajvregler om det inte medför någon form av konsekvens att bryta mot dem.
 • Som spelare, var noga med att gå fram till motspelare, särskilt om du varit elak mot dem. Presentera dig, kolla läget, tacka för lajvet och gör ett bra intryck. För att motverka bleed.
 • Försök bygga en kultur där det är okej att prata om bleed och känslor. ”Just nu är jag så himla arg på dig, för att vi spelat osams, kan vi inte ta en fika och prata om det?”
 • Debriefing och organiserad avrollning.
 • Obligatoriskt eftersnack med alla deltagare.
 • Ibland kan man behöva fysisk distans från folk man spelat jobbiga scener med. Ibland behöver man kramas.
 • Efterfest
 • ”Defuck/debriefing-buddies”, alla får i uppdrag att ringa någon annan (förutbestämt vem) en viss tid efter lajvet och prata om det. För att garantera att alla som behöver prata med någon får det.

För alla, alltid:

 • Var lyhörd och öppen. Du är inte en dålig människa om du råkat utsätta någon annan för obehag på lajv, men det är dålig stil att inte försöka ta till dig och göra någonting åt problemet.

Kommentarer

Ja. JA. TACK. Hit kommer jag försöka komma ihåg att referera, och det ofta. Om jag så måste släpa folk i kragen och tålmodigt förklara innebörden om och om och om igen...
wonderkarin sa…
Det känns så coolt att ha varit med på mötet och fått bidra till det här.
Anneli sa…
Tack! :)
Jag är grymt glad och stolt över det här forumet, skryter gärna och säger att vi kom fram till himla mycket bra saker. Så många bra, smarta människor där.
Theo sa…
Förargligt att jag missade det här. Men grymt bra att ha det sammanfattat så här å andra sidan!

Populära inlägg i den här bloggen

Samtycke: om gåvor och gummiband

"Lajvare gillar körsång och BDSM"

Gästblogg: Hur man fördelar talutrymme kollaborativt, eller Hur man pratar som en tjej och gillar det