Horor och blodsslavar lyser med sin frånvaro

Den här texten publicerades tidigare på inlajv.se, men sedan tidskriften lade ner för ett tag sedan finns den mig veterligen inte i fulltext på internet. Så jag tänkte lägga upp en kopia här. 


Horor och blodsslavar lyser med sin frånvaro


Med jämna mellanrum skakas Lajvsverige av diskussioner om vad nybörjare egentligen väljer att spela på sina första lajv. Nu senast talade en debattör i Expressen om att så många som 86% av alla tjejer som börjar lajva spelar prostituerade eller blodsslavar i vampyrlajv, ghouler, på sitt första lajv. Men stämmer det egentligen? Jag bestämde mig för att göra en egen undersökning.


Nå, att 86% av alla tjejer skulle börja sin lajvkarriär som “glädjeflickor” är relativt lätt att motbevisa. Påståendet väckte rätt stor kontrovers, och jag är säker på att större delen av lajvsverige finner det ganska otroligt. Men frågan “vad spelar alla nybörjare?” har varit en del av diskussionen i lajvsverige åtminstone lika länge som jag har varit det, och det började bli hög tid att slänga in lite statistik i diskussionen.


Undersökningen gjordes genom ett enkelt formulär, som delades i facebookgruppen Vi som lajvar. I detta ställde jag fyra enkla frågor: vilket år man började lajva, i vilken lajvgenre, vad man spelade, och vad som motiverade en att spela just den rollen. Tanken med frågorna var att senare kunna gå tillbaka och se om det finns några korrelationer mellan t.ex. vilket år man började lajva och vilken roll man spelade - många lajvare har uppfattningen att könsstereotypa rollval var vanligare för femton år sedan. Spridningen av enkäten blev lavinartad, och efter mindre än 24 timmar stängde jag formuläret, med 543 svarande.


Svaren gicks igenom manuellt, och jag gjorde en grovsortering av rollerna in i lite större kategorier. Den första frågan jag bestämde mig för att behandla var just den här med vad folk spelade på sitt första lajv - och mycket riktigt lyste horor och blodsslavar med sin frånvaro.


Pigor och soldater


Bland de 292 tjejer och 251 killar som svarade på enkäten hittade jag däremot ett par andra, väldigt tydliga mönster.


Topp 5, tjejer
Antal + procent
Topp 5, killar
Antal + procent
1. Tjänstefolk
23 (7,8%)
1. Soldat/krigare
36 (14,3%)
2. Värdshus/kökspiga
20 (6,8%)
2. Äventyrare
16 (6,3%)
3. Alv
19 (6,5%)
3. Munk (präst, kultist)
13 (5,1%)
4. Adelsdam
17 (5,8%)
4. Vakt (polis, livvakt)
13 (5,1%)
5. Soldat
16 (5,4%)
5. Tjänstefolk
12 (4,7%)


Den solklart vanligaste rollen för killar är krigare/soldat. Gränserna mellan det och vakt är lite flytande, men vaktkategorin innehåller primärt livvakter och stadsvakter, som är uttryckligt satta på att skydda någon eller någonting särskilt, medan folk som uttryckligen talat om att de spelade soldater eller krigare hamnat i den första kategorin. Även de något diffusa äventyrarna kommer högt på listan.


Bland tjejerna valde jag att dela in alla som svarat “piga” i två kategorier. Värdshus- och kökspigorna har genomfört fysiskt, faktiskt köksarbete på sina första lajv, medan de i kategorin tjänstefolk mest verkar ha haft pigtiteln som en social markör. Många i kategorin “tjänstefolk” spelade också kammarjungfrur, påkläderskor eller tjänare i största allmänhet. Killarna som spelat tjänstefolk har i större utsträckning spelat roller som härold, skrivare eller rådgivare i adelsföljen.


Jag hittar också ett par andra tendenser. Två andra kategorier är otroligt mycket vanligare bland de kvinnliga informanterna än de manliga. Dels är det den generiska bybon, (16 tjejer och 2 killar har uppgivit att deras första roll var “bybo”), och dels är det kategorin “familjemedlem”. Många fler tjejer än killar (13 tjejer, 2 killar) har anmält sig med roller vars främsta funktion var att vara släkt med en annan person. Det är betydligt vanligare att tjejer än att killar anmäler sig som “hövdingens dotter” eller “äldsta systern”. Det är också bara tjejer som svarar med sina rollers civilstånd, och tydligt definierar ifall rollen var fru eller fröken.

Tre yrken som är vanligare hos tjejer
tjejer/killar
Tre roller som är vanligare hos killar
tjejer/killar
Tjänstefolk
43/12
Soldat/krigare
16/32
Magiker/häxa
10/4
Vakt
3/13
Sjukvårdare
11/2
Köpman/Handlare
2/9


Ganska många informanter av båda kön uppger “enkelt” eller “det var en fri roll där jag fick iaktta mycket” som anledning till varför de valt sina roller, men de verkar fortfarande välja roller med hyfsat olika position. Många killar uppger att de valde att spela köpmän för att det var fria och roliga roller, medan den förklaringen inte återfinns hos tjejerna.


Men hur var det med hororna då?


Ja, hur var det här med att alla nybörjartjejer väljer att spela hora? Jag hittar belägg för det också i mitt material. 6 informanter, samtliga tjejer, har svarat att de spelade prostituerade på sitt första lajv. Ytterligare två har spelat roller som främst definierats utifrån sex eller sexighet, och två har spelat ghouler/blodsslavar. Så välvilligt räknat har jag 10 informanter (3,4% av de svarande tjejerna) som börjat sin lajvkarriär som horor eller ghouler. Det ni, Expressen.


229009_7362841894_3646_n.jpg

Bonus: undertecknad som värdshuspiga, 2006

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Gästblogg: Hur man fördelar talutrymme kollaborativt, eller Hur man pratar som en tjej och gillar det

Om att fråga om samtycke och vara lätt att säga nej till

"Lajvare gillar körsång och BDSM"